top of page
Prezidij in glavni liki Prforcenhausa
(povzeto po Kodeksu društva)

Prezidij Prforcenhausa je vrhovni organ, ki ga sestavljajo oče Šelme, aktualni predsednik, kanonik in mestni sodnik. Prezidij spremljajo purgergarda, praporščak, guverner banke, mestni pisar, menihi, mestna gospoda in dragonci.
 

Medved in gonič (gonjač) sta lika, ki nastopita na pustni torek dopoldan. Sejalec, nosilec malice, doktor, in živinca so liki, ki sodelujejo na pustni torek popoldan pri oranju in sejanju. Med najstarejše like vsekakor sodita prinašalec malice in sejalec.
 

Lik vesele vdove (ki je običajno moški) pa se pridruži na Kurentovem pogrebu.

OČE ŠELME

 • Najvišji lik prezidija, oblečen v frak, bele hlače, na glavi ima cilinder.

 • Skrbi za šelmo in jo nosi na povorkah in prireditvah. Šelma je na dolgi palici, buči podobna glava iz pločevine. Včasih je bila prava buča, v kateri je gorela sveča.

 • Častni naslov je doživljenjski. Funkcijo posameznik opravlja, dokler je fizično sposoben.

PREDSEDNIK in PREDSEDNIKOVA DAMA

  o Osrednji lik je javno izglasovan na                občnem zboru za eno leto.


  Na občnem zboru prejme od svojega            predhodnika žezlo, krono
     ter rdeče ogrinjalo.


  Predsednikova dama spremlja                      predsednika na povorkah in njena
     obleka se vsako leto prenese na novo          predsednikovo spremljevalko.


  V primeru, da je aktualni predsednik              zadržan, ga nadomesti predhodni                predsednik.

KANONIK

 • Je sestavni del prezidija. Oblečen je v kanonsko obleko z ogrinjalom, na glavi ima kanonsko pokrivalo, okrog vratu petrnošter iz nanizanih usnjenih trakov in velikim kovinskim križem,  v rokah pa knjigo litanij.

 • Funkcija je doživljenjska.

 • Ohranja tradicijo obrekovanja in ogovarjanja na račun dogodkov v Kostanjevici in okolici.

 • Na pogrebu prebere litanije o življenju kurenta, vsi prisotni pa potrdijo z: »Res je tako!«

PRAPORŠČAK

Oblečen je v frak, na glavi ima cilinder in      na rokah bele rokavice.

Skrbi za fano.

Na povorkah je v ospredju, za njim hodi      oče Šelme, ob strani pa po en purgar.

PURGARJI

 • Na sprevodih in predstavitvah predstavljajo urejeno purgergardo, ki v pustnem času prevzame oblast in skrbi za red.

 • Na uniformi imajo opasač in sabljo, na rokah bele rokavice, obute imajo črne škornje in na glavi predpisano kapo, ki ni postrani ali kako drugače obrnjena.

MESTNI SODNIK

Oblečen je v frak s cilindrom.

Njegova naloga je voditi zaprisego na          novo izvoljenega predsednika in poskrbeti    za izvedbo testamenta.

MESTNI PISAR

 • Nosi obleko mestnega pisarja.

 • Beleži dogodke skozi vse leto in jih vključuje v testament in v obiranje.

GUVERNER BANKE

Gospod v fraku s cilindrom.

Odgovoren je za valuto kostanj.

MENIHI

 • Oblečeni so v meniške kute, spremljajo kanonika in predstavljajo menihe nekdanjega cistercijanskega samostana.

PRIŽIGALCI LUČI

Oblečeni so v prižigalske obleke, v rokah      pa nosijo pripomočke za prižig in                  ugašanje luči (lehtirna, helebarda).

MESTNA GOSPODA

 • Predstavlja gosposko, mestne obrtnike, večje posestnike in trgovce.

 • So spremljevalci povork.

DRAGONCI

Urejena vojaška garda.

Sestava:  - dragonec pešak ali          -          dragonec konjenik (dragonec na konju).

Na povorkah in predstavitvah  skrbijo za      red in varnost ostalih udeležencev.

V okviru društva opravljajo protokolarne        dolžnosti.

Uniformirani so po točno določenem            kriteriju, ki ustreza zgodovinskemu              izročilu vojaškega uniformiranja na              Slovenskem in je usklajen s potrebami        Etnološkega društva Prforcenhaus.

Dolžni so sodelovati na prireditvah, kjer        sodeluje Etnološko društvo Prforcenhaus    in predstavljajo urejeno gardo.

KONTAKTNE INFORMACIJE

Etnološko društvo Prforcenhaus

Ulica talcev 20

8311 Kostanjevica na Krki

 

Elektronska pošta: prforcenhaus@gmail.com

Telefonska številka:

+386 (0)41-700-974

 

OBIŠČITE NAS

Šelmarija - Oklic kurenta in Pustna povorka 

Nedelja, 23.2.2020 ob 14. uri

Baklada in Občni zbor Prforcenhausa

Ponedeljek, 24.2.2020 ob 19. uri

Pustni torek (Pust) - Gonjenje medveda, oranje in sejanje

Torek, 25.2.2020

Pepelnična sreda - Pogreb Kurenta

Sreda, 26.2.2020 ob 15. uri

POVPRAŠEVANJE

Success! Message received.

bottom of page